AUT. VVS-INSTALLATØR - ET VIGTIGT VALG

Vælg en fagmand, så er du er sikker på kvaliteten!


Det kræver en særlig faglighed, at servicere og udføre installationer indenfor vvs-, el- og kloakinstallationsområdet og derfor er mange opgaver indenfor disse områder påkrævet, at det er en autoriseret virksomhed, der udfører arbejdet. 


Lovgivningen er lavet af hensyn til vores sundhed, miljø og sikkerhed. 


Autoriserede installatører er pålagt en dække krav og et kvalitetssystem, der løbende bliver kontroleret af uvildig instans. 

En autorisation betyder, at man er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre det pågældende stykke arbejde.


Forkert vvs-arbejde kan få fatale konsekvenser. Hvis rørledninger fx. ikke tilsluttes korrekt, kan det betyde af drikkevand og spildevand blandes - til alvorlig farer for vores sundhed. 


Det meste el- vvs og kloak-arbejde kræver en autorisation.


Når du får udført kloak-, vvs- og elarbejde, er det vigtigt, at du sikrer dig, at virksomheden er autoriseret.

Som ejendom- eller husejer er det nemlig dig, der har ansvaret for, at dine installationer er lovlige. Det betyder blandt andet, at du er ansvarlig for at arbejde bliver udført af autoriserede installatørvirksomheder.Vores auturisationsnummer for VVS er ;

VFUL-02129 

VE- GODKENDT INSTALLATØR


Vi er desuden VE-godkendt installatør i varmepumper.


Det vil sige at vi har efteruddannet os i Varmepumper og har de bedste kvalifikationer i installering af varmepumper korrekt, så man får det bedste udbytte af anlægget.


Energistyrelsen har online en liste over VE- godkendte virksomheder. Den findes her